Gebruiksgegevens

Identificatie: Nya Mattheessens, natuurlijk persoon, handelend onder de commerciële naam CURL Studio

Zetel: Constantin Meunierstraat 43, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0749.859.092

BTW: BE0749.859.092

E-mailadres: hello@curlstudio.be

Telefoonnummer : 0475673857 (telefonisch niet bereikbaar voor het maken van afspraken)